Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7745 5f2d
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy
3039 ab5b
Reposted fromRedHeadCath RedHeadCath viafaceroll faceroll
9222 0110
Reposted fromchcetylkokima chcetylkokima viapraesens praesens
8536 1279
Reposted fromcherrytomorrow cherrytomorrow viapraesens praesens
jestem kundlem i to mój powód do dumy
jestem kundlem więc jestem mądry i ładny
a pod splątanymi kudłami głośno coś stuka
jakby się chciało wyrwać

jestem z tych co skrzypią
ale się nie łamią

pieprzę was wydelikacone produkty hodowli
pijące herbatę o stałej porze

piję kiedy chce mi się pić
kocham się niekoniecznie w łóżku
kosztuję wciąż nowych potraw

jestem kundlem
żyję
— E. Lipińska
Reposted fromalotlikevegas alotlikevegas viapufaful pufaful
Reposted fromzzu zzu viapufaful pufaful
4037 f8cc
0479 0799
Reposted fromthunderbird thunderbird
0498 2893
=^..^=
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal
0519 fa72
Play fullscreen
Reposted fromryjowa ryjowa
0551 9cb7
u-dit
Reposted fromu-dit u-dit
0619 4861
Reposted fromfoodandboobs foodandboobs
0620 6d8e 500
Reposted fromfoodandboobs foodandboobs
Play fullscreen

Gangnam Style po polsku, ale nie tłumaczenie ;D

Mam Mondeo, w skrzyni mi rąbło - kurde no!

Reposted fromzachlanny zachlanny

Zadzwoniłem więc znowu - by sprawdzić.
Podniesiono słuchawkę - powiedziano: "nie ma".
Nic. Nic. Nic. Nic. Nie, to nic ważnego.
Już wszystko jasne. Ot, tak sobie tylko
zadzwoniłem.By sprawdzić. Ten zmyślony powód
można zastąpić innym. Albo i w ogóle
mozna było nie dzwonić. Wszystko jest już jasne.

Wewnątrz pokoju lata ptak - wyrwany
z książki o ptaku. A okładki książek
coraz bardziej zniszczone. Mnóstwo słoneczników
niedodziobanych leżyw domu. To
wczesna jesień. Bardzo wczesna jesień.
Od okien lekko ciągnie. Wielkie zakłamane 
słońce na niebie. Proszę nie dotykać
- jesteśmy elektryczni. Żywe węże prądu.

Nowy i groźny element na mapie:
dorosłość. Cisza i pisanie wielu
miłosnych wierszy w próżnym poniewczasie.
Chorągiew zdjęta i opakowana
w stare gazety - i ukryta w szafie.
Patrzę przez okno - poszukuję miejsca
do umieszczenia mojej ciepłej spermy.

— mistrz Świetlicki
Reposted frompufaful pufaful
0683 d22c 500
Reposted frommijama mijama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl